Karlín Domů Zpět Kniha hostů
cerovsky.net nazev stranky: SKOLNI TVORBA

Domácí úkoly a protokoly

Ekonomie

Domácí úkol - indiferenční křivka a rozpočtové omezení (download: ekonomie.zip, 6 KB)

Výpočetní technika a programování 1B

Domácí úkol - převod binárních čísel na dekadická a zpět (download: decbin.pas, 1 KB)
Domácí úkol - převod arabských čísel na římská a zpět (download: riman.pas, 3 KB)
Domácí úkol - von Neumannův buněčný automat (download: bunkomat.pas, 2 KB)
Domácí úkol - jednoduchý spojový seznam (download: seznam.pas, 4 KB)
Domácí úkol - stromový spojový seznam pro třídění a ukládání čísel (download: strom.pas, 3 KB)
Semestrální práce - Editor plošných spojů (download: cuprex-dos.zip, 54 KB)

Materiály pro elektrotechniku

Měření kyselosti roztoků (download: mt-kys.zip, 27 KB)
Měření teplotní závislosti elektrického odporu (download: mt-tep.zip, 55 KB)
Měření vodivosti elektrolytů (download: mt-vod.zip, 46 KB)
Mechanické zkoušky materiálů (download: mt-mzk.zip, 81 KB)

Fyzika 1

Měření objemu tuhých tělěs nepřímou metodou (download: f1-0.zip, 73 KB)
Měření modulu pružnosti v tahu (download: f1-1a.zip, 85 KB)
Elektrochemický ekvivalent mědi a Faradayova konstanta (download: f1-2a.zip, 79 KB)
Měření elektrického pole na modelech (download: f1-3.zip, 59 KB)
Teplotní součinitel odporu (download: f1-4a.zip, 83 KB)
Reverzní kyvadlo (download: f1-5.zip, 79 KB)

Fyzika 2

Měření rychlosti zvukových vln v kapalině (download: f2-1a.zip, 119 KB)
Ostatní úlohy "Měření magnetických polí", "Spřažená kyvadla" a "Studium fotoefektu a stanovení Planckovy konstanty" se bohužel nepodařilo uložit kvůli problémům s vloženými objekty (tabulky, rovnice, obrázky).

Výpočetní technika a programování 2B

Semestrální práce - Editor plošných spojů pro Windows (download: cuprex-win.zip, 560 KB)

Úvod do počítačových systémů

Semestrální práce - program pro řízení sledovacího AD převodníku (download: ups.zip, 2 KB)

Kybernetika a umělá inteligence

Semestrální práce - průchod tunelem (bez prohledávání stavového prostoru) (download: kui.zip, 140 KB)

Diagnostické systémy

Samostatná práce - vyhodnocování signálů vibrací (download: vibrace1.pps, 608 KB)
Aktualizováno: 20.3.2004