TelePhone

Charakterizace
Pokud nemáte modem ani mobil s foťákem a potřebujete někomu telefonicky popsat jednoduchý obrázek (např. schéma nebo plánek), nakreslíte si jej v tomto programu a potom si použitím funkce PHONING necháte postupně vypsat čtyřpísmenné kódy jednotlivých čar. Kolega na opačném konci telefonu, který má také tento program nadiktovaná písmena do programu napíše a obrázek zobrazí. Celá tahle operace jde samozřejmě provést i bez počítače s kusem čtverečkovaného papíru, ale je to o dost pracnější. Přenos plánku je rozhodně rychlejší než jakýkoliv jeho slovní popis.
Program samozřejmě umožňuje obrázek uložit a opět načíst a to do formátu, který je pohodlně čitelný v jakémkoliv textovém editoru.
Hlavní rysy
Kreslený obrázek se skládá z úseček, popsaných souřadnicemi počátečního a koncového bodu. Každou souřadnici tvoří jedno z 26 písmen anglické abecedy, takže jedna úsečka je popsána čtyřmi písmeny (např AB-CC). Čísla nejsou k popisu použita. Z toho vyplývá, že velikost kreslící plochy je 26 x 26 bodů. Pro přehlednost je vzdálenost mezi body cca 10 pixelů.
Kreslené čáry nejsou ukládány do operační paměti, takže pokud chcete obrázek uložit musíte jej začít psát do souboru.
obrázek pracovní plochy
Ovládání
Program se ovládá prostřednictvím příkazového řádku. Odeslané příkazy se zobrazují v "history boxu", což je užitečné například při přijímání obrázku, takže víte, jaké čáry jste již napsali.
Úsečky kreslíte myší klepnutím na počáteční a poté na koncový bod, nebo napsáním souřadnic do příkazového řádku. Chcete-li napsat příkaz, stiskněte nejprve klávesu "~", tím program pozná, že se jedná o příkaz a ne o souřadnice, což je signalizováno žlutou barvou textu a šipkou před příkazem. Názvy souborů se uvádějí vždy bez přípony
Příkazy: Tlačítkem "nekonečná čára" spustíte režim, kdy každá nová čára začíná tam, kde skončila předchozí.


download: tphone.zip, 46 KB